Ayurvedisch

Ayurvedische massage is een massage afkomstig uit India, zoals die werd uitgevoerd volgens Vedische geschriften die teruggaan tot 3000 jaar voor Christus. Ayu staat voor leven en veda voor kennis. In feite betekent ayurveda dan ook kennis van het leven.

Altijd is de wens, het verlangen van de mens geweest een gezond, gelukkig leven te kunnen leiden. Gezondheid is daarbij een erg belangrijke schakel daarin. Al ver voor Christus ontdekte de mens dat massage ons lichaam en geest helpt te groeien en tot ontspanning kan brengen.

Massage verbetert circulatie en daarbij wordt het organisme ondersteund voor de afvoer van afvalstoffen en het reinigen van het lichaam en de geest. In India wordt dan ook al vanaf de geboorte massage gegeven aan de baby, daarmee doorgaand tot aan de peuter- en kleuterleeftijd. Vervolgens wordt vanaf 6 jaar er vanuit gegaan dat massages uitgewisseld worden.

De ayurvedische massages worden uitgevoerd met natuurlijke kruiden en warme oliën, meestal aangepast aan uw/jouw persoon.
Ook in onze Westerse wereld met al haar spanningen, gejaagdheid en  met meest op prestatiegerichte instelling, is de belangstelling voor ontspannende massages, o.a. ook voor AM toegenomen.

Naast de stimulering van lichaamsfuncties wordt de geest ontspannen, lichaam en geest, ratio en gevoel, worden (weer) in balans gebracht. De massage is o.a. nadrukkelijk gericht op een groot aantal marmapunten, die verdeeld zijn over het hele lichaam. Deze marmapunten liggen meestal op punten waar lichaamsweefsels samenkomen, zoals aders, zenuwen, spieren, gewrichten etc. en vormen energiecentra.

Plm. 1500 jaar voor Chr. had men ontdekt dat d.m.v. AM geblokkeerde energie vrij komt.
Daarom is behandeling van marmapunten een essentieel onderdeel van deze eeuwenoude techniek.
Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen lichaam, geest, zintuigen en geeft daarbij ontspanning en herstel.

Inmiddels ben ik gediplomeerd, dus bevoegd en bekwaam geacht ook vast te stellen tot welk type u/je behoort; Kapha, Pitta of Vata. (Dosha’s genaamd) Dit gebeurt na invulling van enkele formulieren met vragen die in plm 10 minuten beantwoord kunnen worden.

Ik kan dan ook zien welke van de drie in eventuele disbalans is/zijn en naar aanleiding daarvan mijn massage aanpassen door o.a. oliekeus en (extra) behandeling van bepaalde marmapunten, behorend bij een bepaalde dosha.

Ik geef , na invulling van de vragenformulieren,  later een lijst waarop vermeld staat welke voeding u/jou aanbevolen of juist afgeraden wordt in uw/jouw situatie!!! Gezond voor organen/orgaanwerking, huid en psyche…….

Een meestal als “bijzonder” in positieve zin ervaren massage, die uiterst sederend (= rust gevend) werkt, dus “warm aanbevolen”.

N.B. Laat duidelijk zijn, dat er geen sprake kan zijn van een medische diagnose: deze kan alleen gesteld worden door een ( eventeel ayurvedisch) arts. Die, en GEEN ANDER,  mag bijvoorbeeld ook bloedonderzoek verrichten een polsdiagnose ( pulse reading) uitvoeren, ontgifting-therapie toepassen, acupunctuurbehandeling geven. Behandelingen die door een universitair gevormde (en/of ayurvedisch) geneeskundige mogen worden uitgevoerd.

Bij ook maar de geringste twijfel adviseer ik contact op te nemen met een geneeskundige.

Maar: meestal kunt u/ kan je gelukkig genieten van (o.a. ook ayurvedische) massagebehandelingen…….

Een uurtje voor u/jezelf!

De duur van deze massage is ongeveer 80 minuten.

CONTACT OPNEMEN